EL NOSTRE PROGRAMA

MÒDUL I

Habilitats i tècniques de comunicació política.

10 ECTS

MÒDUL II

Fonaments i recursos de l’lideratge polític.

10 ECTS

MÒDUL III

Tecnologies de la comunicació aplicades a la política.

5 ECTS

MÒDUL IV

Treball Final de Diplomatura.

5 ECTS

PLACES LIMITADES