Escola de Postgrau, UAB

Edifici U, Campus UAB,

08193 Bellaterra, Barcelona

 

CONTACTA

pg.comunicacio.lideratge.politic@uab.cat

 

Napolitan
​Victory Awards 

 

 
Premi al Millor Programa
d’educació Política del Any 2019